Här följer några hemsidor att besöka.

  Bengt Strids hemsida. med länkar till allt som har med fåglar att göra
  Club300. med allt för den sanne kryssaren
  JOK - Järvafältets Ornitologiska Klubb. hemmaklubben
  Upplands Ornitologiska Förening. sällsynta fåglar i Uppland, se under RRK
  Fåglar på Gotska Sandön. samtliga sedda arter, med bilder på en del

  Dansk sajt:
  Netfugl.dk - med info på sällsynta fåglar i Danmark

  Finska:
  tarsiger.com - med dom senaste obsarna
  BirdLife Finland
- text på finska och engelska

  Norska:
  fugler.net - fågelobsar från hela Norge
  Artsobservasjoner - Norges motsvarighet till Artportalen